Så här går byggprocessen till. Från start till inflyttning.

Att bygga ett hus kan vara en spännande men också överväldigande uppgift. Det finns många steg att ta och saker att tänka på under processen. Här går vi igenom de olika stegen i byggprocessen och vad en husköpare behöver tänka på och vad du kan få hjälp med av kommun och byggentreprenörer.

Tomtköp – att tänka på
Det kan vara klokt att prata med en tomtägare/husleverantör före ni gör ert tomtköp. Han/hon kan ha goda råd och synpunkter på tomten och dess beskaffenhet. Vad är viktigt för dig, barnomsorg/skola eller annan service? Vad är planerat i omgivningen? T.ex. andra hus eller dragning av vägar. Vilka kostnader tillkommer? T.ex. anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el, tele/data. Vanligtvis är husleverantörer med och guidar dig genom detta.


Budget/Banklån

Sätt upp en gräns över vad din ekonomi klarar. Vi rekommenderar att ni gör en boendekalkyl med din bankman. En god idé är att söka upp banken i tidigt skede för att diskutera vad huset får kosta.


Husval

Hur ska ert hus se ut? Husstil? Hur många sovrum behöver ni? Öppen planlösning? Behöver ni ett kontor? Garage? När ni är nöjda och bestämt er för planlösning, funktioner och stil och har en tomt så är det dags att välja hur ni vill genomföra ert husprojekt. Entreprenadkontrakt med en husleverantör, vanligast är totalentreprenad (nyckelfärdigt) eller om ni vill projektledare arbetet själva och ta in underleverantörer.


Bygglov

Nästa steg är att ni kontaktar byggnadsnämnden i den kommun ni tänkt bygga och beställer en nybyggnadskarta. I regel kan ni gå in på kommunens hemsida och hitta anvisningar om bygglov, avgifter m.m. På nybyggnadskartan ritas husets placering och anslutningar till el och vatten/avlopp. Hustillverkaren hjälper er att ta fram bygglovshandlingarna, som ni skickar in tillsammans med en bygglovsansökan till kommunen. Tänk på att bygglovet kan ta tid!


Inför byggstart

Efter att bygglovet är klart är det dags att gå igenom alla handlingar tillsammans med er husleverantör (eller om ni ombesörjer och proejktleder bygget det själva) och beställningar av kök, vitvaror, bad m.m. Med en husleverantör görs tillsammans ett avrop (beställning) på ert hus. När allt detta är klart, så är det dags att upprätta bygg- och detaljritningar, handlingar för tekniskt samråd, gör beställningar på fönster och dörrar samt lägger in huset preliminärt i en produktionsplanering.


Tekniskt samråd

Ni tillsammans med er kontrollansvarige bokar tid för tekniskt samråd hos kommunen för att erhålla startbesked.


Under byggtiden

Bygget börjar med att marken bereds så att huset kan byggas. Det grävs fram anslutningar för el, tele och vatten/avlopp. En makadambädd läggs där man sedan ställer kantelement och lägger isolering. Grunden förbereds för gjutning med vatten/avlopp, golvvärme mm. När plattan är gjuten (förutsatt att platta valts), så sätts husets väggar och tak. De flesta husleverantörer gör väggar och tak i fabrik och monterar de på plats. Det tar ca en dag att resa husstommen. Därefter börjar det invändiga arbetet, som är lite mer tidskrävande. Under den perioden kan ni lägga er kraft på att välja kakel/klinker, fundera på vilka tapeter ni vill ha och vilka eventuella el-tillval ni vill göra.


Slutbesiktning
 
Slutbesiktning är en förutsättning för att nybyggnadsförsäkringen ska gälla. Vid slutbesiktningen medverkar ni och er kontrollansvarige. Efter slutbesiktning får ni nycklarna till ert nya hem!